Tastetrykk i Reactcreative-internet-computer-display

Tastetrykk i React

av Ole Petter den 29. juli 2021

Sist oppdatert: 29 juli, 2021 kl 11:41

Dette innlegget er en fortsettelse av det forrige innlegget, https://progitek.no/2021/07/28/lag-en-lightbox-med-react/

Contents

Tastetrykk hook: useKeypress

Denne koden er hentet fra: https://usehooks.com/useKeyPress/

import { useEffect, useState } from "react";

export function useKeyPress(targetKey) {
  // State for keeping track of whether key is pressed
  const [keyPressed, setKeyPressed] = useState(false);
  // If pressed key is our target key then set to true
  function downHandler({ key }) {
   if (key === targetKey) {
    setKeyPressed(true);
   }
  }
  // If released key is our target key then set to false
  const upHandler = ({ key }) => {
   if (key === targetKey) {
    setKeyPressed(false);
   }
  };
  // Add event listeners
  useEffect(() => {
   window.addEventListener("keydown", downHandler);
   window.addEventListener("keyup", upHandler);
   // Remove event listeners on cleanup
   return () => {
    window.removeEventListener("keydown", downHandler);
    window.removeEventListener("keyup", upHandler);
   };
  }, []); // Empty array ensures that effect is only run on mount and unmount
  return keyPressed;
 }

Bruk useKeypress i Modal.js

useKeypress håndterer tastetrykkene, det eneste man trenger å sende inn, er hvilken knapp man vil lytte til. I dette tilfellet er venstre pil, høyre pil og Escape knappen brukt for å navigere med tastaturet.

import { useKeyPress } from "../../hooks/useKeypress"; 
...
  
const right = useKeyPress("ArrowRight");
const left = useKeyPress("ArrowLeft");
const exit = useKeyPress("Escape")

  useEffect(() => {
    if (left) {
      previousImage()
    }
    if (right) {
      nextImage()
    }
    if (exit) {
      setSelectedIndex(-1);
    }
  }, [left, right, exit])

Filer

Modal.js

import React, { useEffect } from "react";

import { motion } from "framer-motion";
import { useKeyPress } from "../../hooks/useKeypress";

const Modal = ({ selectedImg, selectedIndex, setSelectedIndex, images }) => {
  const right = useKeyPress("ArrowRight");
  const left = useKeyPress("ArrowLeft");
  const exit = useKeyPress("Escape")
  const clickHandler = (e) => {
    if (e.target.classList.contains("backdrop")) {
      setSelectedIndex(-1);
    }
  };

  useEffect(() => {
    if (left) {
      previousImage()
    }
    if (right) {
      nextImage()
    }
    if (exit) {
      setSelectedIndex(-1);
    }
  }, [left, right, exit])

  function nextImage() {
    let imageIndex = selectedIndex
    if (imageIndex >= images.length - 1) {
     imageIndex = 0
    } else {
     imageIndex = selectedIndex + 1
    }
    setSelectedIndex(imageIndex)
   }
  
   function previousImage() {
    let imageIndex = selectedIndex
    if (imageIndex > 0) {
     imageIndex = selectedIndex - 1
    } else {
     imageIndex = images.length - 1
    }
    setSelectedIndex(imageIndex)
   }

  return (
    <motion.div
      className="modal show backdrop bg-transparent-dark"
      style={{display: "block"}}
      onClick={clickHandler}
      initial={{ opacity: 0 }}
      animate={{ opacity: 1 }}
    >
      <div className="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl">
        <div className="modal-content" style={{ border: "none", backgroundColor: "black" }}>
          <motion.img
            src={selectedImg ? selectedImg : "https://smorasstats.com/v4/wp-content/uploads/2020/06/71951528_2527097874023921_5910925260533792768_o.jpg"}
            alt="Modal"
            initial={{ width: "110%" }}
            animate={{ width: "100%" }}
          />
          
        </div>
      </div>
      <div className="imageCount text-white">
        {selectedIndex + 1} / {images?.length}
      </div>
      <div className="closeButton">
        <button
          onClick={() => setSelectedIndex(-1)}
          type="button"
          class="close"
          style={{ color: "white" }}
        >
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div className="lightbox-navigation">
        <div onClick={previousImage} className="arrow-left">
          <i className="fas fa-chevron-left"></i>
        </div>
        <div onClick={nextImage} className="arrow-right">
          <i className="fas fa-chevron-right"></i>
        </div>
      </div>
    </motion.div>
  );
};
export default Modal;
Legg igjen en kommentar