MySQL


MySQL, PHP, Programmering

Hvordan lage en stjernerating i php

av Ole Petter, 12. mai 2020

Sette opp databasen og koble til For å lagre stjernevurderingene bruker jeg MySQL , og PHP for å hente dataene fra databasen. Jeg oppretter en database kalt star_rating, og i denne databasen lager jeg en tabell kalt rating. Tabellen rating inneholder en kolonne id, og en kolonne rating, samt en kolonne username. Lage index.php-filen For […]

Les mer
MySQL, Programmering

Normalisering

av Ole Petter, 28. april 2020

Du må være logget inn for å se dette innlegget

Les mer
MySQL

Subtyper og modelleringsmønstre

av Ole Petter, 28. april 2020

Du må være logget inn for å se dette innlegget

Les mer
MySQL

Fra modell til database

av Ole Petter, 18. februar 2020

Logiske datamodeller Veien fra modell til database innebærer å oversette ER-diagrammer til tabellstruktur. Prosessen kalles logisk databasedesign, som til slutt ender opp med en logisk datamodell. Entiteter i en modell blir til tabeller, attributter blir kolonner, identifikatorer blir til primærnøkler, og forhold til fremmednøkler. Dobbeltlagring kalles også redundans, og dette gjør at databasen tar lengre […]

Les mer
MySQL, PHP, Programmering

Lag et login-system i php

av Ole Petter, 18. januar 2020

I dette innlegget kan du finne ut hvordan du kan lage ditt eget login-system i php. I forrige innlegg om programmeringsspråket php viste jeg hvordan du kan konvertere databaseinnhold til json. For å lage et login-system i php må man bruke en del innebygde funksjoner. En nyttig funksjon er password_hash() som krypterer passordet som lagres […]

Les mer
MySQL

Datamodellering og ER

av Ole Petter, 10. januar 2020

Du må være logget inn for å se dette innlegget

Les mer
MySQL, Programmering

Relasjonsmodellen

av Ole Petter, 7. januar 2020

Om relasjonsmodellen Relasjonsmodellen ble opprettet av Edgar Frank Codd i 1970, og består av tre deler Datastruktur Integritetsregler Relasjonsalgebra I SQL blir data lagret som relasjoner, slik at de er enklere å vedlikeholde enn hvis dataene var fysisk avhengige av hverandre. 1 Datastruktur Representasjonsuavhengighet Datastruktur handler om relasjoner mellom ulike tabeller. Databasetabeller har en mer […]

Les mer
MySQL, Programmering

Delspørringer og views

av Ole Petter, 3. januar 2020

I SQL som i andre programmeringsspråk er valgspørringer avhengig av betinget logikk. Hvis en betingelse er usann, slår neste betingelse inn. Dersom man ønsker å finne en vare som koster mindre enn 400 kr, kan en spørring se slik ut: Valguttrykk Valguttrykk kan brukes til å lage avanserte spørringer, hvor man kan for eksempel klassifisere […]

Les mer
MySQL, Programmering

Avanserte spørringer i SQL

av Ole Petter, 30. desember 2019

Likekoblinger og egenkoblinger Likekobling De to kolonnene i forrige eksempel var unionskompatible siden de hadde samme verdi, altså officeId i employees-tabellen, og id i office-tabellen. En indre likekobling eller inner join mellom disse to tabellene med hensyn på primærkolonnen id i office-tabellen og officeId i employees-tabellen består av de radene i kryssproduktet officeId * offices.id. […]

Les mer