Firebase


Firebase, Ionic, Javascript, Programmering, React

Last opp bilder med mobilkamera i firebase

av Ole Petter, 2. august 2021

Kildekode: https://github.com/olepetterkh91/ionic-camera-demo Filer For å bruke firebase må man konfigurere det til et prosjekt. Det er lurt å sette opp prosjektets ulike nøkler med en .env fil, som lagres i hovedmappen til prosjektet. For å laste opp bilder i firebase trenger man autentisering, for å registrere nye brukere brukes filen RegisterFirebase.tsx, og for innlogging, LoginFirebase.tsx. […]

Les mer