Javascript


Javascript, Programmering, React

useCallback

av Ole Petter, 17. mars 2023

useCallback er en hook i React som returnerer en memorisert callback funksjon. Det sparer minne i applikasjonen fordi funksjonens verdier ikke trenger å rekalkuleres. useCallback kjøres kun når en av de avhengige variablene endres, som vist i tabellen til slutt i useCallback hooken, i dette tilfellet count og count2. Kilde: https://stackblitz.com/edit/vitejs-vite-bvtgfy?file=src/App.tsx I koden i App.tsx […]

Les mer
Javascript

Lag en film-app med javascript

av Ole Petter, 11. oktober 2021

https://enlear.academy/create-a-simple-movie-app-in-vanilla-javascript-5811bad69e09

Les mer
Javascript, React

Lag et minne-spill med Javascript og React

av Ole Petter, 11. oktober 2021

Bruk javascript til å lage et «to-like» spill, hvor hukommelsen kan spille deg et puss. https://enlear.academy/creating-a-simple-memory-game-with-react-8b7e70bebf9e

Les mer
Javascript, Programmering, React

Lag en lottotall generator

av Ole Petter, 7. oktober 2021

Lær å bruke Javascript til å opprette tabeller, Math funksjonen, og React sitt state management system med Hooks. https://enlear.academy/simple-random-number-generator-with-react-260e92655b2f

Les mer
Firebase, Ionic, Javascript, Programmering, React

Last opp bilder med mobilkamera i firebase

av Ole Petter, 2. august 2021

Kildekode: https://github.com/olepetterkh91/ionic-camera-demo Filer For å bruke firebase må man konfigurere det til et prosjekt. Det er lurt å sette opp prosjektets ulike nøkler med en .env fil, som lagres i hovedmappen til prosjektet. For å laste opp bilder i firebase trenger man autentisering, for å registrere nye brukere brukes filen RegisterFirebase.tsx, og for innlogging, LoginFirebase.tsx. […]

Les mer
Ionic, Javascript, Programmering, React

Sett opp et prosjekt i Ionic

av Ole Petter, 30. juli 2021

Ionic er et framework som inneholder UI Komponenter som tilpasses ulike visninger, som WebView, MobileView og mer. Fordelen med Ionic Framework er at det er enkelt å sette opp mobilapplikasjoner som kan brukes på iOS og Android enheter. Ionic har god dokumentasjon på deres hjemmeside: https://ionicframework.com/docs Start en enkel applikasjon For å starte et prosjekt […]

Les mer
Javascript, Programmering, React

Tastetrykk i React

av Ole Petter, 29. juli 2021

Dette innlegget er en fortsettelse av det forrige innlegget, https://progitek.no/2021/07/28/lag-en-lightbox-med-react/ Tastetrykk hook: useKeypress Denne koden er hentet fra: https://usehooks.com/useKeyPress/ Bruk useKeypress i Modal.js useKeypress håndterer tastetrykkene, det eneste man trenger å sende inn, er hvilken knapp man vil lytte til. I dette tilfellet er venstre pil, høyre pil og Escape knappen brukt for å navigere […]

Les mer
Javascript, Programmering, React

Lag en lightbox med React

av Ole Petter, 28. juli 2021

Kildekode Kildekoden kan finnes her: https://github.com/olepetterkh91/react-bootstrap-lightbox Les historien på engelsk her: https://medium.com/@olepetterkh/create-a-simple-lightbox-with-react-abe04e3e6e7b Create React App I dette eksempelet brukes Bootstrap til CSS. Bootstrap er et css-rammeverk som gjør det kjapt og enkelt å lage en fin nettside. Det finnes også en React plugin for Bootstrap som legger til funksjoner slik som modal og responsiv navigeringsmeny. […]

Les mer
Javascript, Programmering

Lag en enkel videospiller med html, CSS og Javascript

av Ole Petter, 10. mars 2021

Live versjon https://progitek.no/ressurser/nettsider/videoplayer/ index.html app.js style.css

Les mer