Lag en lightbox med ReactLag en lightbox med React

av Ole Petter den 28. juli 2021

Sist oppdatert: 16 august, 2021 kl 08:21

Contents

Kildekode

Kildekoden kan finnes her: https://github.com/olepetterkh91/react-bootstrap-lightbox

Les historien på engelsk her:

https://medium.com/@olepetterkh/create-a-simple-lightbox-with-react-abe04e3e6e7b

Create React App

npx create-react-app

I dette eksempelet brukes Bootstrap til CSS. Bootstrap er et css-rammeverk som gjør det kjapt og enkelt å lage en fin nettside. Det finnes også en React plugin for Bootstrap som legger til funksjoner slik som modal og responsiv navigeringsmeny.

Installer framer-motion

For animasjoner er framer-motion et populært alternativ i React, og det er relativt enkelt å bruke.

npm i framer-motion

App.js

import "./App.css";
import ImageGrid from './components/LightBox/ImageGrid'
function App() {
	return (
	  <div className="container my-3">
      <ImageGrid />
    </div>
	);
}

export default App;

App.css

@import url("https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css");

.bg-transparent-dark {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
}
.img-wrap {
 opacity: 0.8 !important;
}
.img-fixed {
 object-fit: cover;
 width: 200px;
 height: 200px;
}

.left-arrow {
 position: fixed;
 top: 50%;
 left: 0px;
}
.right-arrow {
 position: fixed;
 top: 50%;
 right: 0px;
}

.imageCount {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.85);
 font-size: 1;
 padding: 1rem;
 position: fixed;
 top: 0px;
 left: 0px;
}
.closeButton {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.85);
 font-size: 4rem;
 padding: 1rem;
 position: fixed;
 top: 0px;
 right: 0px;
}
.arrow-left,
.arrow-right {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.85);
 cursor: pointer;
 position: fixed;
 top: 50%;
 width: auto;
 padding: 16px;
 margin-top: -50px;
 color: white;
 font-weight: bold;
 font-size: 20px;
 transition: 0.6s ease;
 border-radius: 0 3px 3px 0;
 user-select: none;
 -webkit-user-select: none;
}
@media screen and (max-width: 700px) {
 .arrow-left, .arrow-right {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.45);
 }
}
.arrow-right {
 right: 0px;
}
.blocks-gallery-grid {
 list-style: none;
}
.image-container {
 position: relative;
}

.img-fixed-size {
 object-fit: cover;
 height:100px;
 width: 300px;
}
.image-text {
 position: absolute;
 bottom: 0px;
 width: 100%;
 color: white;
 padding: 1rem;
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.img-fixed-size--wide {
 object-fit: cover;
 height: 300px;
 width: 700px;
}

Sett opp en modal (Modal.js)

import React from "react";

import { motion } from "framer-motion";

const Modal = ({ selectedImg, selectedIndex, setSelectedIndex, images }) => {
  const clickHandler = (e) => {
    if (e.target.classList.contains("backdrop")) {
      setSelectedIndex(-1);
    }
  };

  function nextImage() {
    let imageIndex = selectedIndex
    if (imageIndex >= images.length - 1) {
     imageIndex = 0
    } else {
     imageIndex = selectedIndex + 1
    }
    setSelectedIndex(imageIndex)
   }
  
   function previousImage() {
    let imageIndex = selectedIndex
    if (imageIndex > 0) {
     imageIndex = selectedIndex - 1
    } else {
     imageIndex = images.length - 1
    }
    setSelectedIndex(imageIndex)
   }

  return (
    <motion.div
      className="modal show backdrop bg-transparent-dark"
      style={{display: "block"}}
      onClick={clickHandler}
      initial={{ opacity: 0 }}
      animate={{ opacity: 1 }}
    >
      <div className="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl">
        <div className="modal-content" style={{ border: "none", backgroundColor: "black" }}>
          <motion.img
            src={selectedImg ? selectedImg : "https://smorasstats.com/v4/wp-content/uploads/2020/06/71951528_2527097874023921_5910925260533792768_o.jpg"}
            alt="Modal"
            initial={{ width: "110%" }}
            animate={{ width: "100%" }}
          />
          
        </div>
      </div>
      <div className="imageCount text-white">
        {selectedIndex + 1} / {images?.length}
      </div>
      <div className="closeButton">
        <button
          onClick={() => setSelectedIndex(-1)}
          type="button"
          class="close"
          style={{ color: "white" }}
        >
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div className="lightbox-navigation">
        <div onClick={previousImage} className="arrow-left">
          <i className="fas fa-chevron-left"></i>
        </div>
        <div onClick={nextImage} className="arrow-right">
          <i className="fas fa-chevron-right"></i>
        </div>
      </div>
    </motion.div>
  );
};
export default Modal;

ImageGrid.js

import { useEffect, useState } from "react";
import LightBox from "./Lightbox";

function ImageGrid() {

  const [images, setImages] = useState([])

  useEffect(() => {
    async function getData() {
      const response = await fetch("https://smorasstats.com/v4/wp-json/wp/v2/gallery")
      const data = await response.json()
      const imageUrls = data?.map((post) => post?.acf?.galleri_poster)
      setImages(imageUrls)
    }
    getData()
  }, [])

  return (
    <div>
      <LightBox images={images} />
    </div>
  )
}
export default ImageGrid

LightBox.js

import { useState } from "react";
import Modal from "./Modal";
import LightBoxListTemplate from "./templates/LightboxListTemplate";

function LightBox({images}) {
  
  const [selectedIndex, setSelectedIndex] = useState(null)
  return (
    <div>
      <div className="row">
        {images?.map((image, index) => <LightBoxListTemplate key={index} image={image} index={index} setSelectedIndex={setSelectedIndex} />)}
      </div>
      {selectedIndex >= 0 && <Modal images={images} selectedImg={images[selectedIndex]} selectedIndex={selectedIndex} setSelectedIndex={setSelectedIndex} />}
    </div>
  )
}
export default LightBox

LightBoxListTemplate.js

function LightBoxListTemplate({image, index, setSelectedIndex, setSelectedImage}) {
  return (
    <div className="col-md-4 col-4">
      <img src={image ? image : "https://smorasstats.com/v4/wp-content/uploads/2020/06/71951528_2527097874023921_5910925260533792768_o.jpg"} alt="" className="img-fixed-size img-fluid" onClick={() => setSelectedIndex(index)} />
    </div>
  )
}
export default LightBoxListTemplate
Legg igjen en kommentar