Javascript, PHP, Programmering

7 Like innlegg med AJAX

av Ole Petter, 26. oktober 2019

For å like innlegg med ajax trengs post_id, og ved behov et navn på den som liker innlegget. Innholdsoversikt 1 Hente post_id og sende det til like_post.js2 Oppdatere tabellen likes3 Vise resultatet på post.php4 Vise antall reaksjoner5 Kodeoversikt Med utgangspunkt i forrige innlegg: https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/10/25/6-ajax-del-2/ hvor det var mulig å kommentere et innlegg og vise kommentaren […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

6 – AJAX del 2

av Ole Petter, 25. oktober 2019

I forrige eksempel, 5, viser jeg hvordan man kan sende innlegg ved hjelp av ajax. Dette er en litt mer avansert versjon hvor man kan kommentere innlegg, og vise kommentaren uten å laste inn siden på nytt, samt like innlegget. Innhold Lage tabellene Koble til databasen Vise innlegg på index.php Innleggssiden post.php Lage kommentarfeltet Sende […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

5 – Sende innlegg med AJAX

av Ole Petter, 3. oktober 2019

Asynkron javascript og XML, forkortet til Ajax er en webutviklingsteknikk som kort fortalt dreier seg om å laste inn små elementer til en side uten å laste inn hele siden på nytt hver gang det skjer en forandring. For å sende informasjon til en database i form av et skjema, og hente informasjonen på en […]

Les mer