PHP


MySQL, PHP, Programmering

Hvordan lage en stjernerating i php

av Ole Petter, 12. mai 2020

Sette opp databasen og koble til For å lagre stjernevurderingene bruker jeg MySQL , og PHP for å hente dataene fra databasen. Jeg oppretter en database kalt star_rating, og i denne databasen lager jeg en tabell kalt rating. Tabellen rating inneholder en kolonne id, og en kolonne rating, samt en kolonne username. Lage index.php-filen For […]

Les mer
MySQL, PHP, Programmering

Lag et login-system i php

av Ole Petter, 18. januar 2020

I dette innlegget kan du finne ut hvordan du kan lage ditt eget login-system i php. I forrige innlegg om programmeringsspråket php viste jeg hvordan du kan konvertere databaseinnhold til json. For å lage et login-system i php må man bruke en del innebygde funksjoner. En nyttig funksjon er password_hash() som krypterer passordet som lagres […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

8 Konvertere Mysql data til JSON

av Ole Petter, 2. november 2019

For å kunne bruke innhold fra en Mysql-database på ulike plattformer er det en god ide å konvertere databasetabellene til JSON-format. Dette er et format som støttes av de fleste programmeringsspråk, og gjør innholdet mer fleksibelt, hvis man for eksempel vil lage en mobilapplikasjon hvor dataene lagres i en MySQL-database. I dette eksempelet brukes samme […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

7 Like innlegg med AJAX

av Ole Petter, 26. oktober 2019

For å like innlegg med ajax trengs post_id, og ved behov et navn på den som liker innlegget. Innholdsoversikt 1 Hente post_id og sende det til like_post.js2 Oppdatere tabellen likes3 Vise resultatet på post.php4 Vise antall reaksjoner5 Kodeoversikt Med utgangspunkt i forrige innlegg: https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/10/25/6-ajax-del-2/ hvor det var mulig å kommentere et innlegg og vise kommentaren […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

6 – AJAX del 2

av Ole Petter, 25. oktober 2019

I forrige eksempel, 5, viser jeg hvordan man kan sende innlegg ved hjelp av ajax. Dette er en litt mer avansert versjon hvor man kan kommentere innlegg, og vise kommentaren uten å laste inn siden på nytt, samt like innlegget. Innhold Lage tabellene Koble til databasen Vise innlegg på index.php Innleggssiden post.php Lage kommentarfeltet Sende […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

5 – Sende innlegg med AJAX

av Ole Petter, 3. oktober 2019

Asynkron javascript og XML, forkortet til Ajax er en webutviklingsteknikk som kort fortalt dreier seg om å laste inn små elementer til en side uten å laste inn hele siden på nytt hver gang det skjer en forandring. For å sende informasjon til en database i form av et skjema, og hente informasjonen på en […]

Les mer
PHP

4 – Hvordan lage et album i PHP

av Ole Petter, 28. juli 2019

I forrige innlegg https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/27/3-laste-opp-bilder-med-php/ viste jeg hvordan man laster opp bilder med PHP. I dette innlegget er fokuset å samle bildene i ulike album for å få bedre oversikt over innholdet. Kjente nettsider som Instagram – https://www.instagram.com/?hl=nb, facebook og andre lagrer bildene i ulike gallerier for å gi brukere lettere oversikt over dem. I dette […]

Les mer
PHP

3 – Laste opp bilder med PHP

av Ole Petter, 27. juli 2019

For å laste opp bilder til en nettside og vise de på en nettside må man lage en databasetabell som lagrer bildene, og samtidig ha en mappe å lagre bildene i på serveren. Det må lages et skjema som sender en POST-request til en PHP-funksjon enten på samme side, eller i en annen PHP-fil, som […]

Les mer
PHP

2 – Spørringer mot databaser i PHP

av Ole Petter, 27. juli 2019

For å hente informasjon fra databaser brukes et server-språk til å kommunisere med den. PHP er et slikt språk, som ofte er brukt sammen med tradisjonelle relasjonsdatabaser slik som i dette tilfellet MySQL.

Les mer