Wordpress


Javascript, Programmering, Wordpress

Autentisering med WordPress REST API

av Ole Petter, 10. mai 2020

Wordpress sin REST API er en god måte å kommunisere med wordpress-innhold via mobile enheter, og den er brukt i Wordpress sitt nye Gutenberg blokkredigeringsverktøy.

Les mer
Programmering, Wordpress

Lage egne malfiler i WordPress

av Ole Petter, 12. januar 2020

Innhold Introduksjonindex.phpsingle.phppage.phparchive.phpfront-page.php For å lage malfiler i WordPress må man følge wordpress-standarden for å hente innlegg og annet innhold. Det finnes flere ulike malfiler, single.php, page.php og singular.php. For en oversikt over hele malfil-hierarkiet, følg linken nedenfor: For arkiv brukes malfilen archive.php index.php index.php er standardsiden for å laste inn innleggsarkiv og enkeltinnlegg. I dette […]

Les mer
Programmering, Wordpress

Lag et egendefinert tema i WordPress

av Ole Petter, 11. januar 2020

For å lage et eget tema i WordPress kreves minimum tre filer. En index.php-side, et stilark kalt style.css og en funksjonsfil kalt functions.php I tillegg er det vanlig å legge til en header.php og en footer.php Style.css Først må man legge til navnet på temaet, dette gjøres i style.css i hovedmappen. Index.php index.php er hovedmalfilen […]

Les mer