Lag et egendefinert tema i WordPressLag et egendefinert tema i WordPress

av Ole Petter den 11. januar 2020

Sist oppdatert: 14 januar, 2020 kl 15:27

For å lage et eget tema i WordPress kreves minimum tre filer. En index.php-side, et stilark kalt style.css og en funksjonsfil kalt functions.php

I tillegg er det vanlig å legge til en header.php og en footer.php

Contents

Style.css

Først må man legge til navnet på temaet, dette gjøres i style.css i hovedmappen.

/* 
Theme name: Ditt Temanavn
*/

Index.php

index.php er hovedmalfilen hvor alle innlegg og innhold samles. Det finnes ulike sider for ulikt innhold, men index.php er minstekravet for å lage et fungerende tema.

<!-- henter header.php hvis den er opprettet -->
<?php get_header(); ?>

 <main>

  <h1>Index.php</h1>
  <!-- hovedinnhold her -->

 </main>

<!-- henter footer.php hvis den er opprettet -->
<?php get_footer(); ?>

Functions.php

functions.php er konfigurasjonsfilen hvor man kan skrive egendefinert kode og hente inn eksterne filer. Her kan man legge til en rekke funksjoner som ikke kommer med automatisk i WordPress.

1 Hente inn stilark og javascript-filer

Hvis man skal bruke bootstrap som bibliotek for css og javascript, bør man hente det inn gjennom functions.php

For å hente inn stilark må man bruke den innebygde funksjonen

wp_enqueue_style('navn_på_filen', 'lenke eller mappe-referanse');

For å hente inn javascript-filer brukes den innebygde funksjonen

// Eksempel hvor man henter bootstrap.js
wp_enqueue_script('Bootstrap JS', 'js/bootstrap.min.js');
function mitt_tema_enqueue_styles() {

  wp_enqueue_style('Bootstrap CSS', 'https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css');
  wp_enqueue_style( 'Font Awesome', 'https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css' );
  wp_enqueue_script('jQuery', "https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js");
  wp_enqueue_script('Popper', "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js");
  wp_enqueue_script('Bootstrap JS', 'https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js');

}
// Kjører funksjonen basert på wordpress sin enqueue scripts-funksjon
add_action('wp_enqueue_scripts', 'mitt_tema_enqueue_styles');

2 Registrere widgetområder og navigeringsområder

I tillegg til å hente inn scripts kan man også legge til andre funksjoner som navigeringsmenyer og sidebar og widgetområder.

// Registrere widget områder
function mitt_tema_widgets_init() {
  register_sidebar( [
    'name'     => 'Min sidebar', 'mitt_tema_widgets',
    'id'      => 'hoved-sidebar_mitt_tema',
    'description'  => 'Legg til widgeter til hoved-sidebar her',
    'before_widget' => '<div class="card mb-3 sidebar">',
    'after_widget' => '</div>',
    'before_title' => '<div class="card-header font-weight-bold sidebar-header">',
    'after_title'  => '</div>',
  ] );
}

add_action( 'widgets_init', 'mitt_tema_widgets_init' );

3 Navigering WordPress med Bootstrap

For å bruke navigeringsmenyer i wordpress finnes det en ferdiglaget kode kalt «Custom navigation Walker» man kan hente inn gjennom functions.php. Man må først laste ned filen som man deretter legger til i temaet, fra denne linken:

https://github.com/wp-bootstrap/wp-bootstrap-navwalker

register_nav_menus( [
  'mitt_tema_menu' => 'Min meny', 'Wordpress Tutorial Theme'
] );
/**
 * Registrer Custom Navigation Walker
 */
function register_navwalker(){
	require_once get_template_directory() . '/class-wp-bootstrap-navwalker.php';
}
add_action( 'after_setup_theme', 'register_navwalker' );

header.php

1 Laste inn WordPress sine innebygde klasser og funksjoner

Headeren header.php brukes til å hente inn stilark og topp-navigering for temaet. Her kan man legge til en rekke wordpress-funksjoner som «body_class()», «wp_head()», og «wp_nav_menu()». Disse funksjonene gjør at man manuelt i wordpress-dashbordet kan legge til utvidelser og funksjoner utover det man selv legger til i sitt tema.

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <?php wp_head(); ?>
</head>
<body <?php body_class(); ?>> 

2 Legge til navigasjonsmeny

I dette eksempelet legger jeg til «WP_Bootstrap_Navwalker();»-klassen når jeg legger til menyen i header.php. Dette gjør at wordpress-navigasjonen enklere blir kompatibel med Bootstrap uten mye ekstraarbeid, arbeidet er allerede ferdiggjort, og det eneste man behøver å gjøre er å kalle funksjonen «WP_Bootstrap_Navwalker();»

I tillegg må ‘theme_location’ korrespondere med navnet man ga menyen i ‘functions.php’, hvor den i dette tilfellet heter ‘mitt_tema_menu’.

<!-- Koden nedenfor <body <?php body_class(); ?>  --> 
<header>   
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light" role="navigation">
      <a class="navbar-brand pt-0 waves-effect" href="<?php echo esc_url( home_url() ); ?>">
        <?php echo get_bloginfo('name'); ?>
        <?php if ( function_exists( 'the_custom_logo' ) ) { the_custom_logo(); } ?>
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <?php 
        $args = [
          'theme_location'  => 'mitt_tema_menu',
          'menu'       => 'mitt-tema-menu',
          'depth'       => 2,
          'container'     => 'div',
          'menu_class'    => 'nav navbar-nav ml-auto',
          'add_li_class'   => "nav-item mx-4",
          'fallback_cb'    => 'WP_Bootstrap_Navwalker::fallback',
          'walker'      => new WP_Bootstrap_Navwalker(),
        ];        
        wp_nav_menu( $args );        
        ?>
      </div>
    </nav>  
  </header>

footer.php

1 Legge til wp_footer() – funksjonen i footer.php

Det er viktig å legge til wp_footer()-funksjonen i footer.php for å få tilgang på admin-dashbordet i wordpress. I tillegg lastes inn alle scriptene som ble registrert i functions.php.

    <footer>


    </footer>
    <?php wp_footer(); ?>
  </body>
</html>

I neste innlegg kan du finne ut mer om hvordan man lager en mal for innlegg og arkiv.

Legg igjen en kommentar