MySQL, Programmering

Avanserte spørringer i SQL

av Ole Petter, 30. desember 2019

Likekoblinger og egenkoblinger Likekobling De to kolonnene i forrige eksempel var unionskompatible siden de hadde samme verdi, altså officeId i employees-tabellen, og id i office-tabellen. En indre likekobling eller inner join mellom disse to tabellene med hensyn på primærkolonnen id i office-tabellen og officeId i employees-tabellen består av de radene i kryssproduktet officeId * offices.id. […]

Les mer
Datasikkerhet

Datasikkerhet og datakriminalitet

av Ole Petter, 22. desember 2019

Datasikkerhet kan defineres som ens egen bevissthet om hva hackere og svindlere kan gjøre, og hvordan man selv kan unngå å bli utsatt for datatrusler.

Les mer
MySQL, Programmering

Spørringer mot tabeller i SQL

av Ole Petter, 17. desember 2019

En tabell i SQL er laget i en todimensjonal datastruktur. Vertikalt er den delt inn i kolonner, som inneholder ulike datatyper som tekst, tall, karakterer og lignende. Horisontalt er den delt opp i rader. I en bestemt kolonne som krysses med en rad er det en spesifikk verdi, for eksempel et tall. Grunnleggende spørringer Alle […]

Les mer