MySQL, PHP, Programmering

Hvordan lage en stjernerating i php

av Ole Petter, 12. mai 2020

Sette opp databasen og koble til For å lagre stjernevurderingene bruker jeg MySQL , og PHP for å hente dataene fra databasen. Jeg oppretter en database kalt star_rating, og i denne databasen lager jeg en tabell kalt rating. Tabellen rating inneholder en kolonne id, og en kolonne rating, samt en kolonne username. Lage index.php-filen For […]

Les mer
Javascript, Programmering, Wordpress

Autentisering med WordPress REST API

av Ole Petter, 10. mai 2020

Wordpress sin REST API er en god måte å kommunisere med wordpress-innhold via mobile enheter, og den er brukt i Wordpress sitt nye Gutenberg blokkredigeringsverktøy.

Les mer