Javascript

Async / await

av Ole Petter, 7. mars 2020

Async / await er en metode som brukes til å hente data fra eksterne API-er. Den er ikke-blokkerende, det betyr at andre operasjoner kan foregå i bakgrunnen mens dataene hentes fra en API. MDN har en god artikkel om async await på deres side: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function I dette eksempelet skal jeg bruke The Movie Database til […]

Les mer