Javascript, Programmering, React

React useState – React Hooks

av Ole Petter, 8. august 2020

useState er en grunnleggende funksjon i React Hooks. useState brukes til å oppdatere eksisterende verdier i funksjonelle react komponenter. Enkle eksempler Bruke useState til å øke og redusere verdier Siden nettsider i react ikke oppdaterer hele nettsiden ved hver innlasting, oppdaterer man komponenter ved hjelp av useState. Hvis man for eksempel vil øke et tall […]

Les mer
Javascript, Programmering

Funksjoner i JavaScript

av Ole Petter, 4. august 2020

Funksjoner er noe av det mest grunnleggende i programmering. Funksjoner kan lages for å gjøre spesifikke ting og brukes om igjen, slik at man slipper å skrive samme kode flere ganger. Funksjoner kan også brukes kun en gang i forbindelse med enkelthendelser, slik som ved bruk av filter() eller reduce(). Slike funksjoner kalles anonyme funksjoner. […]

Les mer