Javascript, Programmering, React

useCallback

av Ole Petter, 17. mars 2023

useCallback er en hook i React som returnerer en memorisert callback funksjon. Det sparer minne i applikasjonen fordi funksjonens verdier ikke trenger å rekalkuleres. useCallback kjøres kun når en av de avhengige variablene endres, som vist i tabellen til slutt i useCallback hooken, i dette tilfellet count og count2. Kilde: https://stackblitz.com/edit/vitejs-vite-bvtgfy?file=src/App.tsx I koden i App.tsx […]

Les mer
Programmering

useImperativeHandle

av Ole Petter, 15. mars 2023

useImperativeHandle er en React hook som er nyttig i flere tilfeller hvor man vil forhindre unødvendig ekstra rendering av en komponent. I dette eksempelet brukes den til å vise og skjule en modal, og ved hjelp av React.forwardRef kan man lage funksjoner som kan sendes tilbake til en foreldrekomponent. Foreldrekomponenten kan også sende verdier og […]

Les mer