Java, Programmering

Tabeller i Java

av Ole Petter, 13. november 2019

Tabeller, eller Array på engelsk er en sammensetning av verdier i den samme datatypen, under ett navn i hurtigminnet. Tabeller kan visualisere data og gi en god oversikt ved utvikling av programmer. Et eksempel kan være en timeplan på jobb eller skole. Verdiene i en tabell adresseres ved posisjonen den har, altså indeksen. Tabeller fra […]

Les mer
Java, Programmering

Lage et enkelt program i Java

av Ole Petter, 12. november 2019

Viktige begreper For å skrive kode i Java må man lage en klasse. Java er et objektorientert språk, så et program er delt inn i klasser etter hvilke egenskaper de har. I dette eksempelet har jeg laget en klasse kalt «Test», og lagret den i filen «Test.java». Klassenavnet og filnavnet må stemme overens, ellers kompilerer […]

Les mer
Java

Komme i gang med Java

av Ole Petter, 6. november 2019

For å kunne programmere i Java må man ha en text-editor, i dette tilfellet Sublime Text 3, og Java Development Kit. I dette innlegget skal jeg vise hvordan man kan koble JDK opp mot Sublime på Windows 10. 1. Installere Java JDK Java Development Kit kan lastes ned via denne lenken:http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp Trykk på «Download»-knappen hvor […]

Les mer
Javascript, PHP, Programmering

8 Konvertere Mysql data til JSON

av Ole Petter, 2. november 2019

For å kunne bruke innhold fra en Mysql-database på ulike plattformer er det en god ide å konvertere databasetabellene til JSON-format. Dette er et format som støttes av de fleste programmeringsspråk, og gjør innholdet mer fleksibelt, hvis man for eksempel vil lage en mobilapplikasjon hvor dataene lagres i en MySQL-database. I dette eksempelet brukes samme […]

Les mer