Komme i gang med JavaKomme i gang med Java

av Ole Petter den 6. november 2019

Sist oppdatert: 6 november, 2019 kl 19:34

For å kunne programmere i Java må man ha en text-editor, i dette tilfellet Sublime Text 3, og Java Development Kit.

I dette innlegget skal jeg vise hvordan man kan koble JDK opp mot Sublime på Windows 10.

Contents

1. Installere Java JDK

Java Development Kit kan lastes ned via denne lenken:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

Trykk på «Download»-knappen hvor det står «Java Platform (JDK) 13 «

Deretter må du akseptere brukervilkår, før du kan laste ned Java DK til ditt operativsystem. Hvis du har Windows 10 64bit, velg «jdk-13.0.1._windows-x64_bin.exe».

Da vil JDK lastes ned og du kan finne den i din nedlastingsmappe. Gå inn i denne mappen og dobbeltklikk på filen (jdk-13.0.1_windows-x64_bin).

Installer java i ønsket mappe, og husk hvor programmet ble installert.

Husk hvor du installerte Java, siden denne plasseringen brukes for å koble Java mot Sublime 3.

Kjør installasjonen på vanlig måte ved å klikke «Next». I Windows-versjonen er det første spørsmålet du får om hva som skal installeres. Der kan du klikke på «Source Code» i midten, åpne nedtrekkslista like til venstre og klikke på «X This feature will not be available» (vi trenger ikke kildekoden til Java SE). Klikk «Next» (ingen grunn til å skifte plasseringsmappe), og omsider er Java SE «Succesfully Installed» og du kan klikke «Close».

2. Last ned Sublime Text

Sublime Text 3 kan lastes ned fra denne lenken: http://www.sublimetext.com/

3. Koble Java opp mot Sublime

For å koble Java mot Sublime må man lage et build-system, og på bildet nedenfor kan du se koden til mitt build-system.

I dette tilfellet lager jeg et nytt build-system for å demonstrere hvordan man lager et for Java.

Merk «path» på linje 2, denne må stemme overens med mappen hvor jdk er installert. Min versjon er jdk-11.0.1

Jeg lagrer denne filen som «java_build_test», og lukker filen. Deretter kan jeg teste ut et java-program med dette for å se om det virker som det skal.

Jeg aktiverer det nye build-systemet ved å gå inn på «tools->build system->java_build_test», og trykker på mitt nye Java-build-system

4 Endre tastaturoppsett

  1. Merk de tre kodelinjene i det (smale) grå feltet under her, sørg for å få med både starthake [ og slutthake ]
  2. Tilbake i Sublime, klikk på menyvalget «Preferences»
  3. Klikk på «Key Bindings» og Sublime åpner et nytt to-delt vindu
  4. Gå til fila i det høyre Sublimevinduet, merk all teksten der [Ctrl] [A] og erstatte denne med å lime inn kopiert kode ved [Ctrl] [V], eller høyreklikk og velg «Paste/Lim inn»
  5. Lagre fila ved [Ctrl] [S], eller «File/Fil» og «Save/Lagre» i teksteditoren
  6. Lukk det to-delte Sublime-vinduet og koblingen mellom Sublime og Java skal nå være OK!
  7. Gå til «Kontroll av integrasjonsoppsettet» i punkt 4 nedenfor.

Innholdet nedenfor skal kopieres og limes inn i filen «Default.sublime-keymap – User»:

[ { «keys»: [«ctrl+shift+b»], «command»: «build», «args»: {«variant»: «Run»} } ]
Endrer på tastaturoppsettet slik at en kjører javaprogram ved ctrl-shift-b

5 Kjøre et Java-program

For å kjøre et java-program må man lage en klasse. I dette tilfellet kaller jeg klassen «Hello», og merk at filnavnet er identisk til klassenavnet.

Hvis filnavnet hadde vært ulikt klasse-navnet ville ikke programmet kompileres og kjøres.

For å kompilere et program kan man trykke «ctrl+b», eller «Tools->build». Husk å merke «Build System» hvis du ikke allerede har valgt det.

Når man har kompilert programmet, kan man kjøre det med «ctrl-shift-b» hvis det ikke er noen feil ved kompilering.

Et enkelt javaprogram som sender ut en beskjed «Hello»
Kompilering lyktes, og ved kjøring ser vi i konsollet at vi får ønsket resultat.

Legg igjen en kommentar