Datasikkerhet

Epost og nettsider

av Ole Petter, 29. januar 2020

Epost Dagens teknologi for å sende epost ble utviklet på 1970-tallet, og er i dag standard for sending og mottakelse av eposter. Teknologien som brukes kalles SMPT eller Simple Mail Transfer Protocol. Siden epost-teknologien er blitt standardisert kan e-post-servere og klienter kommunisere sammen, selv om de er utviklet av forskjellige aktører. Forfalskning Epostforfalskning er enkelt […]

Les mer
Datasikkerhet

Skadevare

av Ole Petter, 27. januar 2020

Hva er skadevare? Dette innlegget omhandler skadevare, som er ondsinnet programvare som uten brukerens tillatelse installerer programmer eller stjeler informasjon og utfører handlinger med brukerens systemer. Virus er ofte brukt synonymt med skadevare, men virus er kun en liten del av ulike typer skadevare. Andre typer skadevare er rootkits, ormer, trojanere, adware, spionvare og bakdører. […]

Les mer
Datasikkerhet

Passord og brukerkontoer

av Ole Petter, 23. januar 2020

For å benytte tjenester på internett kreves ofte autentisering, det vil si at nettsiden eller applikasjonen vet hvem som besøker siden. Identiteten man har på tjenesten brukes til å lagre opplysninger, og passe på at rette vedkommende får tilgang til rett informasjon.

Les mer
MySQL, PHP, Programmering

Lag et login-system i php

av Ole Petter, 18. januar 2020

I dette innlegget kan du finne ut hvordan du kan lage ditt eget login-system i php. I forrige innlegg om programmeringsspråket php viste jeg hvordan du kan konvertere databaseinnhold til json. For å lage et login-system i php må man bruke en del innebygde funksjoner. En nyttig funksjon er password_hash() som krypterer passordet som lagres […]

Les mer
Programmering, Wordpress

Lage egne malfiler i WordPress

av Ole Petter, 12. januar 2020

Innhold Introduksjonindex.phpsingle.phppage.phparchive.phpfront-page.php For å lage malfiler i WordPress må man følge wordpress-standarden for å hente innlegg og annet innhold. Det finnes flere ulike malfiler, single.php, page.php og singular.php. For en oversikt over hele malfil-hierarkiet, følg linken nedenfor: For arkiv brukes malfilen archive.php index.php index.php er standardsiden for å laste inn innleggsarkiv og enkeltinnlegg. I dette […]

Les mer
Programmering, Wordpress

Lag et egendefinert tema i WordPress

av Ole Petter, 11. januar 2020

For å lage et eget tema i WordPress kreves minimum tre filer. En index.php-side, et stilark kalt style.css og en funksjonsfil kalt functions.php I tillegg er det vanlig å legge til en header.php og en footer.php Style.css Først må man legge til navnet på temaet, dette gjøres i style.css i hovedmappen. Index.php index.php er hovedmalfilen […]

Les mer
MySQL

Datamodellering og ER

av Ole Petter, 10. januar 2020

Du må være logget inn for å se dette innlegget

Les mer
MySQL, Programmering

Relasjonsmodellen

av Ole Petter, 7. januar 2020

Om relasjonsmodellen Relasjonsmodellen ble opprettet av Edgar Frank Codd i 1970, og består av tre deler Datastruktur Integritetsregler Relasjonsalgebra I SQL blir data lagret som relasjoner, slik at de er enklere å vedlikeholde enn hvis dataene var fysisk avhengige av hverandre. 1 Datastruktur Representasjonsuavhengighet Datastruktur handler om relasjoner mellom ulike tabeller. Databasetabeller har en mer […]

Les mer
MySQL, Programmering

Delspørringer og views

av Ole Petter, 3. januar 2020

I SQL som i andre programmeringsspråk er valgspørringer avhengig av betinget logikk. Hvis en betingelse er usann, slår neste betingelse inn. Dersom man ønsker å finne en vare som koster mindre enn 400 kr, kan en spørring se slik ut: Valguttrykk Valguttrykk kan brukes til å lage avanserte spørringer, hvor man kan for eksempel klassifisere […]

Les mer