Lage et enkelt program i JavaCharts

Lage et enkelt program i Java

av Ole Petter den 12. november 2019

Sist oppdatert: 16 februar, 2020 kl 08:08

Contents

Viktige begreper

For å skrive kode i Java må man lage en klasse. Java er et objektorientert språk, så et program er delt inn i klasser etter hvilke egenskaper de har.

I dette eksempelet har jeg laget en klasse kalt «Test», og lagret den i filen «Test.java». Klassenavnet og filnavnet må stemme overens, ellers kompilerer ikke programmet.

public class Test {
  // Dette er en test
}

For å begynne å skrive kode må man definere den innebygde Java-metoden

Public static void main(String[] args)

Inne i denne metoden kan man så skrive programmet.

Public

Public er en såkalt «access modifier», altså tilgangskontroll. Den er satt til public fordi den må kunne kjøres av Java Runtime. Andre access modifiers er static, protected og private.

Static

Når Java starter opp, er det ikke opprettet et objekt av klassen i programmet, det må kompileres først. Derfor må main-metoden være satt til static slik at Java kan laste klassen inn i minnet og kjøre main-metoden.

Void

Void står for hva metoden returnerer, i dette tilfellet ingenting, altså void. Dette er fordi når main-metoden er ferdig, avsluttes programmet i klassen. Derfor er det ikke mulig å kjøre metoden utenfor klassen, og ikke noe poeng i å returnere verdier. Hvis man prøver å returnere en verdi inne i main-metoden vil man få et runtime-error.

String[] args

String står for tekst, og main-metoden kan inneholde et enkelt argument av typen String array, eller tabell på norsk. [] står for tabell.

Et eksempelprogram

For å kjøre programmet må altså koden som skal kjøres settes inn i main-metoden. I dette eksempelet deklarer jeg en variabel av typen int, altså integer. Denne settes til 6, og nedenfor deklarasjonen lager jeg en if-else-grein som sjekker om tallet er mindre eller lik 4.

public class Test { 

	public static void main(String[] args) {

		int number = 6;
		if (number <= 4) {
		  System.out.println("Tall er lavere enn 5");
		} else {
			System.out.println("Tall er større enn 4");
		}

	}

}

Hvis det stemmer, sendes det en beskjed til konsollet at tallet er lavere enn 5. Hvis tallet er større en 4 utløses else-betingelsen, og det sendes beskjed til konsollet at tallet er større enn 4.

Konsollet gir beskjed om at tallet er større enn 4 siden vi skrev inn «int number = 6»
Legg igjen en kommentar