Lag en React App med WordPress REST ApiData

Lag en React App med WordPress REST Api

av Ole Petter den 17. januar 2021

Sist oppdatert: 17 januar, 2021 kl 17:27

Contents

Start en ny React App

I et tidligere innlegg har jeg vist hvordan man kan opprette en react-app enkelt med node.js og create-react-app.

npx create-react-app my-app
cd my-app
npm start

Lage routes

For å håndtere ulike innleggssider, brukes ‘react-router-dom’. Den inneholder komponenter som BrowserRouter, Switch og Route, som gjør at man kan navigere rundt i en Single Page Application.

App.js


import './App.css';
import { BrowserRouter, Switch, Route } from "react-router-dom";
import Header from './components/Header/Header';
import PostsPage from './pages/PostsPage';
import SinglePostPage from './pages/SinglePostPage';

function App() {
 return (
  <BrowserRouter>
   <Header />
   <Switch>
    <Route path="/" exact>
     <PostsPage />
    </Route>
    <Route path="/posts/:id" exact>
     <SinglePostPage />
    </Route>
   </Switch>
  </BrowserRouter>
 );
}

export default App;

Lage Posts.js og SinglePost.js

Posts.js skal hente inn innlegg fra wordpress, og de blir automatisk sortert etter dato.

Posts.js

import React, { useEffect, useState } from 'react'
import { fetchPosts } from '../../api';
import PostListTemplate from './templates/PostListTemplate';

function Posts() {

  const [posts, setPosts] = useState([])
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [perPage, setPerPage] = useState(10);

  useEffect(() => {

    async function getPosts() {
      const data = await fetchPosts(page, perPage);
      if (data?.length > 0) {

        if (page > 1) {
          setPosts(posts.concat(data))
        } else {
          setPosts(data);
        }

        
      }
    }
    getPosts()

  }, [page, perPage])

  return (
    <div>
      <div className="row">
        {posts?.map((post, index) => {
          return <PostListTemplate key={index} post={post} />
        })}
      </div>

      <button className="btn btn-block btn-primary" onClick={() => setPage(page => page + 1)}>Load more</button>
    </div>
  )
}
export default Posts

SinglePost.js

import React, { useEffect, useState } from 'react'
import { fetchSinglePost } from '../../api'
import { formatDate } from '../../handlers/dateFormatter';

function SinglePost({id}) {

  const [post, setPost] = useState()

  useEffect(() => {
    async function getPost() {

      const data = await fetchSinglePost(id);
      if (data) {
        setPost(data)
      }

    }
    getPost()
  }, [id])

  return (
    <div>
      <h2>{post?.title?.rendered}</h2>
      <div>
        <p><small> Av {post?._embedded?.author[0]?.name} den {formatDate(post?.date)}</small></p>
      </div>
      <div className="my-4">
        <img src={post?.fimg_url} alt="" className="img-fluid" />
      </div>
      <hr />

      <div dangerouslySetInnerHTML={{__html: post?.content?.rendered}} />
    </div>
  )
} 
export default SinglePost

Håndtere API kall til REST Api

For å hente inn data fra WordPress sin REST Api må man bruke XHR, eller den mer moderne fetch API som støttes av moderne nettlesere.

For å håndtere API-kall oppretter jeg en egen fil kalt api.js i src-mappen.

api.js

const BASE_URL = "https://progitek.no"

export async function fetchPosts(page=1, perPage=10) {
  let data = []
  try {
    const response = await fetch(`${BASE_URL}/wp-json/wp/v2/posts?page=${page}&per_page=${perPage}&_embed`);
    data = await response.json();
  } catch (error) {
    
  }
  return data
}

export async function fetchSinglePost(id) {
  let data
  try {
    const response = await fetch(`${BASE_URL}/wp-json/wp/v2/posts/${id}?_embed`);
    data = await response.json();
  } catch (error) {
    
  }
  return data
}

Formatere dato

I src-mappen oppretter jeg en ny mappe kalt «handlers». I denne mappen oppretter jeg en fil kalt «dateFormatter.js». Denne håndterer datoformatering.

dateFormatter.js

export function formatDate(date) {
  const dateObj = new Date(date);

  const day = dateObj.getDate();
  const month = dateObj.getMonth();
  const year = dateObj.getFullYear();

  const dateFormatted = `${day}/${month}/${year}`
  return dateFormatted
}

Opprette sider for innlegg

For å få bedre oversikt over de ulike sidene, er det greit å opprette en mappe kalt «pages», hvor man samler alle komponentene som brukes til å genrere sider, eller routes.

PostsPage.js

import React from 'react'
import Posts from '../components/Blog/Posts'

function PostsPage() {
  return (
    <div className="container my-4">
      <Posts />
    </div>
  )
}
export default PostsPage

SinglePostPage.js

import SinglePost from '../components/Blog/SinglePost'

function SinglePostPage() {
  const {id} = useParams()
  return (
    <div className="container my-4">
      <SinglePost id={id} />
    </div>
  )
}
export default SinglePostPage
Legg igjen en kommentar