Lag en React appcreative-internet-computer-display

Lag en React app

av Ole Petter den 9. juni 2020

Sist oppdatert: 9 juni, 2020 kl 11:13

For å installere en React app må man ha node.js installert lokalt på maskinen.

https://nodejs.org/en/download/

For å lage en React app kjapt og enkelt, kan man bruke malen på denne lenken:

https://github.com/facebook/create-react-app

Det tar en stund før alt er installert, men når installasjonen er fullført, kan man kjøre appen ved å skrive inn npm start i terminalen.

I dette eksempelet brukes Hooks til å lage et grunnleggende program. Tidligere kunne man kun bruke State i React ved bruk av klasse-baserte komponenter, men med Hooks kan man også bruke State i funksjonelle komponenter.

For å lage egne komponenter, kan man opprette en egen mappe kalt «components» i src-mappen som følger med installasjonen.

import React from 'react'

function MyFirstComponent() {
  return (
    <div>Hello</div>
  )
}
export default MyFirstComponent

Nettsiden viser enkel overskrift med teksten Hello

For å hente inn litt innhold kan man bruke axios til å sende http-forespørsler til eksterne APIer

npm install axios

Deretter kan man importere Axios og bruke det til å hente data.

import React, { useState, useEffect } from 'react'
import Axios from 'axios';

function MyFirstComponent() {

  const [posts, setPosts] = useState([])
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);

  useEffect(() => {

    async function fetchData() {
      setIsLoading(true)
      try {
        const response = await Axios.get("https://progitek.no/wp-json/wp/v2/posts");
        setPosts(response.data)
      } catch (error) {
        console.log(error)
      }
      setIsLoading(false);
    }
    fetchData();


  }, [])

  if (isLoading) return <p>Laster...</p>

  return (
    <div>
      <h1>Hello, these are my newest posts</h1>
      {posts.map((post, index) => {
        return (
          <h4 key={index}>{post.title.rendered}</h4>
        )
      })}

    </div>
  )
}
export default MyFirstComponent

useEffect brukes til å generere innhold som regnes som side-effekter. Funksjonen kan sammenlignes med componentDidMount fra klassebasert React.

useState brukes til å lage to kopier av en variabel, i dette tilfellet posts. For å endre posts, brukes kopien «setPosts» til å oppdatere innholdet i «posts». Før innholdet er lastet, settes variabelen isLoading til true, og så lenge den laster, returneres JSX med beskjeden «Laster…».

Når axios-requesten er fullført, settes posts til response.data, og variabelen posts oppdateres til å inneholde en liste med innlegg. Variabelen isLoading settes til false.

Legg igjen en kommentar