Kurgan-hypotesenKurgan-hypotesen

av Ole Petter den 16. november 2022

Sist oppdatert: 16 november, 2022 kl 20:52

Den amerikanske arkeologen Marija Gimbutas fremla på 1950-tallet hypotesen om at kurgankulturen som oppstod på den pontiske steppen, var opprinnelsen til det indoeuropeiske språket som dominerer i store deler av Eurasia. Kurgan betyr gravhaug, og disse gravhaugene var de viktigste gjenlevningene av denne kulturen.

Jamnaja-kulturen, også kjent som gropgrav-kulturen, var en av disse kulturene, og denne kulturen drev pastoralt jordbruk med okser, sauer og geiter. De ekspanderte for omtrent 5000 år siden videre inn i Øst-Europa videre vestover, men også østover hele veien til dagens Nord-India. Bruken deres av hester, som opprinnelig ble jaktet som et byttedyr, ga dem et komparativt fortrinn mot deres konkurrenter i Europa.

Det er ukjent om deres bruk av hester begynte samtidig som ekspansjonen vestover på det europeiske kontinentet, eller om det skjedde senere, men de brukte blant annet okser koblet til vogner til å transportere mat og utstyr, som gjorde deres ekspansjon langt mer effektiv.

Etter hvert spredte bruken av hester seg til krigføring og transport sørover i Europa og Midtøsten, og for omtrent 4000 år siden begynte kulturer i dagens Tyrkia og Syria å ta i bruk hestestridsvogner. Hyksos-folket erobret blant annet oldtidens Egypt med bruk av disse stridsvognene, som ble det fremste våpenet for eliten i bronsealderen.

Tilknyttede kulturer i regionen rundt den pontiske steppen, som Cucuteni-kulturen, bygde de største bosetningene som noensinne hadde eksistert frem til denne perioden i Europa, med mellom 20,000 og 46,000 innbyggere.

By Joshua Jonathan – This file has been extracted from another file, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97150191

Kurgan hypothesis – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Maikop_culture

Cucuteni–Trypillia culture – Wikipedia

Corded Ware culture – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_migrations

Legg igjen en kommentar