1 – Grunnleggende PHPKoding

1 – Grunnleggende PHP

av Ole Petter den 26. juli 2019

Sist oppdatert: 11 november, 2019 kl 18:22

For å komme i gang med PHP må datamaskinen være koblet opp mot en server, enten lokalt eller på internett. Xampp er et populært program, hvor programmer som phpmyadmin og wordpress kan brukes. 

På /https://php.net/ fins det veldig mange bra eksempler på ulik bruk av språket, både objektorientert programmering, samt vanlig prosedural programmering.

Ved hjelp av Xampp kan man utvikle prosjekter i PHP og sette opp databaser, som man kan laste opp til internett og det vil da fungere på samme måte.

Lenke til XAMPP: https://www.apachefriends.org/index.html

Når man har koblet opp serveren, må man lage en tilkobling til databasen for å kunne kommunisere med den.  For å koble til databasen må man bruke et koderedigeringsverktøy, og Sublime, Visual Studio Code og Atom er gode verktøy å bruke når man skal skrive kode, og de støtter installasjoner av ulike pakker for å gjøre kodingen enklere og mer effektiv.

Det er fire variabler som må knyttes til tilkoblingen, det er navnet på serveren, i Xampp er det som regel localhost, brukernavn (root er standard i xampp), databasenavnet, og passord. Passordet er tomt med mindre man har laget egen bruker med passord i xampp. Ved bruk av en server på internett før man som regel tilsendt informasjon om tilkobling av webleverandøren. 

Et av de mest brukte elementene i PHP er variabler, globale og egendefinerte. Eksempler på globale variabler er $_POST, $_GET, $_SESSION og $_COOKIE. Egendefinerte variabler kan for eksempel være $test, merk at egendefinerte variabler ikke bruker understrek etter dollartegnet, de er ment for globale variabler.

Når man skriver kode i PHP, må man starte ved å skrive åpningssyntaksen og avslutningssyntaksen . Koden må avsluttes med semikolon ; ellers vil siden ikke fungere. For eksempel:

<?php 
echo "Hello";
?>
Hello PHP code
Hello i PHP

For mer informasjon om PHP kan du lese neste innlegg om spørringer mot databaser: https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/27/sporringer-mot-databaser-i-php/

Legg igjen en kommentar