Budsjettside

av Ole Petter den 16. desember 2019


Denne siden har en rekke funksjoner, og enkelte funksjoner krever en registrert bruker.

Se siden her: https://smorasstats.com/ANDRESIDER/BUDSJETT/

Funksjoner

1 Budsjett

Beregne budsjett

Legg inn utgifter og sett dem inn i kategorier. Man kan se utgifter basert på kategori, og finne ut hvor mye man brukte på mat, multimedia, strøm og mer.

Beregne SIFO

Beregn boliglån ved å legge inn brutto inntekt, antall personer i husholdningen din, antall barn i barnehage, SFO og lignende. Andre faktorer er egenkapital, husholdningsinntekt og antall biler.

Når disse legges inn, beregnes ditt boliglån automatisk.

https://smorasstats.com/ANDRESIDER/BUDSJETT/sifo.php

2 Aksjer, kurser og grafer

Finn ut hvilke inntekter og utgifter staten har, og hvilke sektorer som bruker mest

https://smorasstats.com/ANDRESIDER/BUDSJETT/priser.php

Interaktiv donut-graf som viser de ulike utgiftene staten har i 2019, basert på statsbudsjettet.

Få oversikt over utviklingen i Norsk økonomi

Interaktiv graf som viser utviklingen i de viktigste faktorene til norsk økonomi. Se sammenhengen mellom gjennomsnittlig månedslønn, rente og kvadratmeterpris for boliger, og hvordan alle disse påvirkes av oljeprisen.

Det går an å skalere grafen slik at det er lettere å se sammenhengen mellom de ulike faktorene.

3 Timelister

Hold orden på timelistene, før opp timene og få oversikt over hvor mye du har jobbet, hvor du har jobbet, og når du jobbet. Alle timene samles basert på uke, måned og år, og kan redigeres eller slettes.

Timelistene vises uke for uke, oversiktlig etter måned.

https://smorasstats.com/ANDRESIDER/BUDSJETT/timeliste.php

Timelistene samles uke for uke sortert etter dag og tid. Summen av timer vises, og lønn for hver uke beregnes

4 Oppgjør

Legg til flere personer i et oppgjør, legg inn utlegg for hver enkelt person, og hvem som skylder penger og hvor mye beregnes automatisk.

https://smorasstats.com/ANDRESIDER/BUDSJETT/oppgjor.php

5 Historisk perspektiv

Få innblikk i økonomiens historie, og pengenes opprinnelse.

https://smorasstats.com/ANDRESIDER/BUDSJETT/pengefakta.php

Vis prosjekt