Hvor mye koster solkraft

Hvor mye koster solkraft

av Ole Petter den 30. januar 2022


Indias solkraft park Pavagada dekker et område på 53 kvadratkilometer, og forsyner strømnettet med 2050 MW. Prosjektet hadde en total kostnad på 20 milliarder kr.

Pavagada Solar Park 2020.jpg
Pavagada solar plant. Kilde: By Contains modified Copernicus Sentinel data 2020, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92808644

Prisen for solkraft har falt dramatisk de siste 20 årene. I 2021 koster det $0.06-0.08/kWh globalt. I Norge er spotprisen beregnet til omtrent 30 øre kWh, eller $0.030/kWh Prisen for å produsere 1kwh med strøm fra vannkraft i Norge er beregnet til $0.011/kWh. Landbasert vindkraft koster omtrent 33 øre per kWh, eller $0.033/kWh.

I Norge er det dermed langt mer fornuftig å økte andelen vannkraft før man eventuelt bygger ut solkraft. Men dette bildet er helt annerledes globalt, hvor kull og gass er blant de viktigste strømkildene. Prisen på kullkraft og gass har ikke falt noe særlig siden teknologien er moden. Vannkraft er en av de største kildene til strøm på verdensbasis, men varierer dramatisk basert på hvor i verden man er. Det er ikke alle steder det er mulig å bygge ut vannkraft, og dermed er vindkraft og solkraft et billig alternativ til kull og gass.

Kullkraft koster $0.030 – 0.04/kWh, mens strøm fra gass koster 0.048-0.06/kWh. Fordelen med disse strømkildene er at de kan brukes til å levere strøm etter behov, og kan justeres opp og ned etter hvert som strømforbruket varierer. Vindkraft er spesielt konkurransedyktig med gass og kull, og prisen fortsetter å synke etter hvert som ny teknologi og masseproduksjon presser prisen videre ned. Solkraft sin store fordel er at den kan installeres hvor som helst, uten at den er like synlig som vindmøller i landskapet.

Hvor mye koster det å elektrifisere hele strømnettet med solkraft?

Verdens strømforbruk i 2020 var på 28 000 TW, og er forventet å øke med 50 – 100 % frem mot 2050.

1 MW kan forsyne 400-900 husholdninger med strøm i året. 1000 MW kan da forsyne 400 – 900 000 husholdninger med strøm. 10 000 MW kan forsyne et helt land med strøm, omtrent 5 millioner husholdninger husholdninger eller 10-15 millioner mennesker. Pavagada solkraft anlegg kostet 20 milliarder å bygge, 5 * 20 = 100 milliarder kr koster det å forsyne et helt land med strøm.

250 kvadratkilometer med solcellepanel kreves for å dekke behovet for et middels stort land med strøm. Norge er 385 000 kvadratkilometer stort, så under 0.1 % av Norges areal måtte dekkes av solcellepanel for å forsyne landet med solkraft.

Norge har en produksjonskapasitet på 37 700 MW, og mesteparten av dette blir brukt i et vanlig år. I Norge sitt tilfelle vil det måtte bygges 40 000 MW solkraft hvis det skulle erstatte strømmen fra vannkraft, vind og annet. Det tilsvarer et utbygd areal på 1 000 kvadratkilometer, eller 0,25 % av landarealet. Hordaland er 15 436 kvadratkilometer stort, så et areal tilsvarende 1/15 av Hordaland ville vært nok til å forsyne hele Norge med solkraft. Mer lokalt så er Bergen kommune 476 kvadratkilometer stort, så litt over to ganger Bergen kommune hadde vært nok.

Disse beregningene er kun teoretiske, solkraft er en variabel strømkilde, og solkraft i India gir mer strøm per panel enn i Norge og andre mindre solfylte land.

Globalt er det totalt installert nesten 800 000 MW solkraft. Dette tilsvarer 2 % av verdens elektrisitetsproduksjon, og dekker et areal på omtrent 20 000 kvadratkilometer, 25 % større enn Hordaland.

Økes solkraftens andel av strømforsyningen til 10 % av verdens behov, vil det kreve et areal på 100 000 kvadratkilometer, eller 20 % av Norges landareal, med en kapasitet på 4 000 000 MW. 100 % ville tilsvart 1 000 000 kvadratkilometer, eller et område tilsvarende en tredjedel av hele Indias landareal.

Total kostnad for å forsyne hele verden med solkraft blir da: 10 milliarder NOK per 1000 MW * 40 000 000 MW / 1000 = 40 000 mrd NOK eller 4 000 mrd Euro.

Kilder:

https://ourworldindata.org/grapher/levelized-cost-of-energy?country=~OWID_WRL

https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source

https://enerwe.no/a/313388

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/7d4ym3/oed-det-koster-1157-oere-aa-lage-stroem

https://www.statista.com/statistics/280220/global-cumulative-installed-solar-pv-capacity/