Databaser

Contents

1 Spørringer mot tabeller

2 Avanserte spørringer

3 Delspørringer og views

4 Relasjonsmodellen

5 Fra modell til database