Spørringer mot tabeller i SQL

En tabell i SQL er laget i en todimensjonal datastruktur. Vertikalt er den delt inn i kolonner, som inneholder ulike datatyper som tekst, tall, karakterer og lignende. Horisontalt er den delt opp i rader. I en bestemt kolonne som krysses med en rad er det en spesifikk verdi, for eksempel et tall. Contents Grunnleggende spørringer … Fortsett å lese Spørringer mot tabeller i SQL