Avanserte spørringer i SQL

Contents Likekoblinger og egenkoblinger Likekobling De to kolonnene i forrige eksempel var unionskompatible siden de hadde samme verdi, altså officeId i employees-tabellen, og id i office-tabellen. En indre likekobling eller inner join mellom disse to tabellene med hensyn på primærkolonnen id i office-tabellen og officeId i employees-tabellen består av de radene i kryssproduktet officeId * … Fortsett å lese Avanserte spørringer i SQL