useCallback


Javascript, Programmering, React

useCallback

av Ole Petter, 17. mars 2023

useCallback er en hook i React som returnerer en memorisert callback funksjon. Det sparer minne i applikasjonen fordi funksjonens verdier ikke trenger å rekalkuleres. useCallback kjøres kun når en av de avhengige variablene endres, som vist i tabellen til slutt i useCallback hooken, i dette tilfellet count og count2. Kilde: https://stackblitz.com/edit/vitejs-vite-bvtgfy?file=src/App.tsx I koden i App.tsx […]

Les mer