php


PHP

4 – Hvordan lage et album i PHP

av Ole Petter, 28. juli 2019

I forrige innlegg https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/27/3-laste-opp-bilder-med-php/ viste jeg hvordan man laster opp bilder med PHP. I dette innlegget er fokuset å samle bildene i ulike album for å få bedre oversikt over innholdet. Kjente nettsider som Instagram – https://www.instagram.com/?hl=nb, facebook og andre lagrer bildene i ulike gallerier for å gi brukere lettere oversikt over dem. I dette […]

Les mer
PHP

3 – Laste opp bilder med PHP

av Ole Petter, 27. juli 2019

For å laste opp bilder til en nettside og vise de på en nettside må man lage en databasetabell som lagrer bildene, og samtidig ha en mappe å lagre bildene i på serveren. Det må lages et skjema som sender en POST-request til en PHP-funksjon enten på samme side, eller i en annen PHP-fil, som […]

Les mer
PHP

2 – Spørringer mot databaser i PHP

av Ole Petter, 27. juli 2019

For å hente informasjon fra databaser brukes et server-språk til å kommunisere med den. PHP er et slikt språk, som ofte er brukt sammen med tradisjonelle relasjonsdatabaser slik som i dette tilfellet MySQL.

Les mer