mysql


PHP

3 – Laste opp bilder med PHP

av Ole Petter, 27. juli 2019

For å laste opp bilder til en nettside og vise de på en nettside må man lage en databasetabell som lagrer bildene, og samtidig ha en mappe å lagre bildene i på serveren. Det må lages et skjema som sender en POST-request til en PHP-funksjon enten på samme side, eller i en annen PHP-fil, som […]

Les mer
PHP

2 – Spørringer mot databaser i PHP

av Ole Petter, 27. juli 2019

For å hente informasjon fra databaser brukes et server-språk til å kommunisere med den. PHP er et slikt språk, som ofte er brukt sammen med tradisjonelle relasjonsdatabaser slik som i dette tilfellet MySQL.

Les mer