PHP

PHP står for «PHP: Hypertext Preprocessor» og er et programmeringsspråk brukt for å lage dynamiske nettsider.

Innlegg

https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/26/grunnleggende-php/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/27/sporringer-mot-databaser-i-php/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/27/3-laste-opp-bilder-med-php/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/07/28/4-lage-et-album/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/10/03/5-sende-innlegg-med-ajax/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/10/25/6-ajax-del-2/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/10/26/7-like-innlegg/
https://smorasstats.com/PORTFOLIO/nyheter/2019/11/02/8-konvertere-mysql-data-til-json-format/