Lage et enkelt program i Java

Contents Viktige begreper For å skrive kode i Java må man lage en klasse. Java er et objektorientert språk, så et program er delt inn i klasser etter hvilke egenskaper de har. I dette eksempelet har jeg laget en klasse kalt «Test», og lagret den i filen «Test.java». Klassenavnet og filnavnet må stemme overens, ellers … Fortsett å lese Lage et enkelt program i Java