1 – Grunnleggende PHP

For å komme i gang med PHP må datamaskinen være koblet opp mot en server, enten lokalt eller på internett. Xampp er et populært program, hvor programmer som phpmyadmin og wordpress kan brukes.  På /https://php.net/ fins det veldig mange bra eksempler på ulik bruk av språket, både objektorientert programmering, samt vanlig prosedural programmering. Ved hjelp … Fortsett å lese 1 – Grunnleggende PHP