Tabeller i Java

Tabeller, eller Array på engelsk er en sammensetning av verdier i den samme datatypen, under ett navn i hurtigminnet. Tabeller kan visualisere data og gi en god oversikt ved utvikling av programmer. Et eksempel kan være en timeplan på jobb eller skole. Verdiene i en tabell adresseres ved posisjonen den har, altså indeksen. Tabeller fra … Fortsett å lese Tabeller i Java