5 – Sende innlegg med AJAX

Asynkron javascript og XML, forkortet til Ajax er en webutviklingsteknikk som kort fortalt dreier seg om å laste inn små elementer til en side uten å laste inn hele siden på nytt hver gang det skjer en forandring. For å sende informasjon til en database i form av et skjema, og hente informasjonen på en … Fortsett å lese 5 – Sende innlegg med AJAX