2 – Spørringer mot databaser i PHP

For å hente informasjon fra databaser brukes et server-språk til å kommunisere med den. PHP er et slikt språk, som ofte er brukt sammen med tradisjonelle relasjonsdatabaser slik som i dette tilfellet MySQL.