3 – Laste opp bilder med PHP

For å laste opp bilder til en nettside og vise de på en nettside må man lage en databasetabell som lagrer bildene, og samtidig ha en mappe å lagre bildene i på serveren. Det må lages et skjema som sender en POST-request til en PHP-funksjon enten på samme side, eller i en annen PHP-fil, som … Fortsett å lese 3 – Laste opp bilder med PHP